Connect with us

HABERLER

Bakanlıktan Ek Ödeme Üzerine İkinci Bir Duyuru

Yayınlanan

GOOGLE NEWS ABONE OL

İlgili usul ve esaslar çerçevesinde EKOBS’ta;

Makam onayı kapsamında yapılacak olan ödemelerde ilgili ek ödeme döneminde her bir personel için Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Tesislerinde Görevli Personele Ek Ödeme Yapılmasına Dair Yönetmelik kapsamında hesaplanan mesai içi brüt ek ödeme tutarı ile onayda belirlenen usul ve esaslar kapsamında hesaplanan brüt tutar karşılaştırılarak yüksek olan üzerinden ödeme yapılacaktır. Bu nedenle sağlık tesisleri mevcut ek ödeme yönetmeliğine göre komisyon tarafından dağıtılmasına karar alınan tutarı her ay olduğu gibi sisteme giriş yapacaktır. Dağıtım kararı alamayan sağlık tesisleri ise “Dağıtım Kararı Alınmadı” kutucuğunu işaretleyecektir. Tüm sağlık tesisleri (dağıtım kararı alamayanlar da dahil) ek ödeme ile ilgili tüm verilerinin (Tıbbi İşlem puanları, Ek puanlar, İzin bilgileri, rapor bilgileri vb.) girişlerini yapıp mesai içi ek ödeme bordrosunun hesaplamasını yapacaktır.
Makam onayında tüm personel için unvanlara göre oranlar belirlenmiştir. Belirlenen bu oranlar sisteme tanımlanmış olup performansa dayalı ek ödeme bordrosu oluşturulduğunda veya dönem içerisindeki “Tüm Personel Bilgilerini Güncelle” butonuna basıldığında dönemde bulunan tüm personelin katsayıları otomatik olarak döneme yansıyacak ve “Tavan Oranı” sütununda gösterilecektir.

Makam onayı kapsamında Covid-19 için ayrılmış poliklinik, servis, yoğun bakım,acil servis alanları ile görüntüleme alanları(Tabip dışı personel için) ve PCR testi yapılan mikrobiyoloji laboratuvarında görevlendirilen personel için “Personel Tanımlama İşlemleri” sayfasında yer alan “Çalışma ve Görevlendirme Bilgileri” sekmesindeki “Çalışma Bilgisi Ekle” butonunun altında yer alan “Diğer Çalışma Bilgileri” kısmına “Covid-19 kapsamında görevli personel” çalışma maddesi kullanılacaktır. Personele ilgili çalışma maddesinin girildiği süreler için hesaplama tavan ek ödeme oranı %100, diğer süreler için ek tabloda unvana göre belirlenen tavan ek ödeme oranı üzerinden yapılacaktır. Bu sürelerde tabip dışı personelin tavan ek ödeme katsayısı da “2” olarak hesaplanacaktır.

Hesaplama aşamasında sistem, her bir personel için hem dağıtılmasına karar alınan tutar üzerinden hem de ilgili makam onayında belirlenen oranlar üzerinden hesaplama yapacak ve yüksek olan tutar üzerinden ödeme gerçekleştirilecektir. Komisyonca dağıtılmasına karar alınan tutar üzerinden yapılan hesaplama sonucu bulunan mesai içi ek ödeme brüt tutarı, makam onayında belirlenen esaslara göre hesaplanan brüt tutardan fazla ise herhangi bir işlem yapmadan ilgili personele ödenecek olan brüt tutarı oluşturacaktır. Makam onayında belirlenen esaslara göre belirlenen oran üzerinden hesaplanan tutar, dağıtılmasına karar alınan tutar üzerinden hesaplanan tutardan fazla ise aradaki fark tutarı “Tavan Oranı Hesaplanan Tutar” sütununda gösterecek ve fark tutarı ile birlikte ilgili personele ödenecek olan brüt tutarı belirleyecektir.

“Covid-19 kapsamında görevli personel” çalışma bilgisinin toplu halde aktarılabilmesi için “Personel Tanımlama İşlemleri” sayfasında alt bölümde yer alan “Excel İşlemleri” butonunun altına “Covid-19 Görevlendirme Yükle” seçeneği eklenmiştir. Bu alana giriş yapıldığında diğer excel işlemlerinde olduğu gibi ilgili excel listesinin aktarım şablonu “Şablon İndir” butonundan alınabilmektedir. Aktarılacak verilere dair detaylar excel şablonunun içerisinde belirtilmiştir.

Mesai saatleri dışında acile hizmet veren röntgen ve laboratuvarlarda görevli personelin ilgili dönemde Covid – 19 kapsamında belirlenen diğer alanlarda da görevlendirilmesi veya mesai saatleri dışında hizmet ettiği acil servisin Covid-19 için belirlenmiş acil servis alanı olarak değerlendirilmesi durumunda hesaplamanın doğru şekilde yapılabilmesi için “Personel Tanımları” sayfasında “Tıbbi Hizmet Sunum Alanı Bilgileri” sekmesinde bulunan “Tıbbi Hizmet Sunum Alanı (Acile Hizmet Veren Röntgen ve Laboratuvarlarda Çalışan)” bölümüne “Nöbet Covid Saati” ve “Covid Mesai Saati” alanları eklenmiştir. “Nöbet Covid Saati” alanına Nöbet süresi içerisinde Covid-19 için ayrılmış acil servislere hizmet edilen süre yazılacaktır. “Covid Mesai Saati” alanına ise varsa nöbet saatleri dışında Covid-19 için ayrılmış poliklinik, servis, yoğun bakım ve acil servislere hizmet edilen süre yazılacaktır. Sistem bu süreler üzerinden personelin ilgili dönemdeki tavan ek ödeme katsayısını ve tavan ödeme oranını hesaplayacaktır.

Nöbet için gelen personel için çalışma bilgisi giriş ekranında “Toplam Mesai Saati” ve “Çalışma Saati” alanlarının altına “Covid 19 Ç. Saati” alanı eklenmiştir. Nöbet için gelen personelin bu süre içerisinde makam onayında belirlenen Covid-19 için ayrılmış alanlarda hizmet etmesi durumunda bu süre “Covid 19 Ç. Saati” alanına girilecek olup sistem ilgili personelin tavan ek ödeme oranını bu süre üzerinden hesaplayacaktır.


Yorum yap

YORUM BIRAK

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

takip et

Son Yazılar

Facebook

GÜNCEL

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.